Zasady i warunki

Ogólne warunki handlowe KB Handel UG (ograniczona odpowiedzialność)

§1 Ważność wobec przedsiębiorców i definicje terminów

(1) Dla wszystkich dostaw pomiędzy nami a konsumentem w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia obowiązują następujące Ogólne Warunki Handlowe.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani działalnością gospodarczą, ani samodzielną działalnością zawodową (§ 13 BGB).

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://www.kbhygiene.com obowiązują następujące przepisy dotyczące zawierania umów.

(2) W przypadku zawarcia umowy, umowa zostaje zawarta z

KB Handel UG (ograniczona odpowiedzialność)

Bartłomiej Kopeć

Arthur Hoffmann Street 133

D-04275 Leipzig

Numer rejestracyjny HRB 37717

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Lipsku

zostaje osiągnięty.

(3) Prezentacja towaru w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty kontraktowej z naszej strony, a jedynie niewiążące zaproszenie dla konsumenta do złożenia zamówienia. Zamawiając żądany towar, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez pomyślne zakończenie procedury zamawiania przewidzianej w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie jest składane w następujących krokach:

1) Wybór żądanego towaru

2) Potwierdzić klikając na przyciski “Zamówienie”.

3) Sprawdź informacje w koszyku

4) Naciśnij przycisk “do kasy”.

5) Zaloguj się do sklepu internetowego po rejestracji i podaniu danych do logowania (adres e-mail i hasło).

6) Ponowna analiza lub korekta odpowiednich wprowadzonych danych.

7) Wiążąca wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamówienie z kosztami” lub “Kup”.

Przed wiążącym wysłaniem zamówienia, konsument może powrócić do strony internetowej, na której zapisane są dane klienta i poprawione są błędy w danych wejściowych lub proces zamówienia jest anulowany poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej poprzez naciśnięcie przycisku “Wstecz” w używanej przez niego przeglądarce internetowej po sprawdzeniu jego danych. Niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie zamówienia za pomocą automatycznie wygenerowanego e-maila (“potwierdzenie zamówienia”). W ten sposób przyjmujemy twoją ofertę.

(5) Przechowywanie tekstu umowy przy zamówieniach za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Dane dotyczące zamówienia oraz nasze ogólne warunki handlowe zostaną przesłane pocztą elektroniczną. AGB można również w każdej chwili obejrzeć na stronie https://www.kbhygiene.com/agb. Ze względów bezpieczeństwa dane dotyczące Państwa zamówienia nie są już dostępne przez Internet.

§3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej i inne składniki ceny. Wszelkie koszty wysyłki są doliczane.

(2) Konsument ma możliwość dokonania płatności z góry, PayPal, kartą kredytową (Visa).

(3) Jeżeli konsument wybrał płatność z góry, jest on zobowiązany do zapłaty ceny zakupu niezwłocznie po zawarciu umowy.

§4 Dostawa

(1) O ile w opisie produktu nie zaznaczono wyraźnie inaczej, wszystkie oferowane przez nas produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki. Dostawa odbywa się tutaj najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku płatności z góry, termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu polecenia zapłaty do banku odpowiedzialnego za przelew, a w przypadku wszystkich innych form płatności – następnego dnia po zawarciu umowy. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin ten kończy się następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanych towarów przechodzi na kupującego dopiero po przekazaniu towarów kupującemu, nawet w przypadku zakupów wysyłkowych.

§5 Zachowanie tytułu

Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.