Handsept+ 1L

6.99

Płyn przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania bez użycia wody o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym.

Kategoria:

Postać produktu: ciekła
Substancja czynna: Etanol, CAS 64-17-5, WE 200-578-6 [zaw. 83 g/100 g];

Stosowanie: Higieniczna dezynfekcja rąk. Stosuj wyłącznie produkt nierozcieńczony. Rozprowadzić na czyste ręce 3 ÷ 5 ml płynu i wcierać energicznie przez minimum 30 sekund, pozostawić do czasu kiedy ręce staną się suche. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł otwartego ognia, ciepła, zapłonu, w temperaturze 5-25°C.

Stosować w pomieszczeniach wyposażonych
w wentylację ogólną.

Pojemność: Dostępny w pojemności 1L oraz 5L.

Waga 0.8 kg

Specyfikacja produktu

TREŚĆ ETYKIETY HANDSEPT+

KARTA CHARAKTERYSTYKI WEDŁUG 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU – HANDSEPT+