Polityka prywatności

Podgląd swojej polityki prywatności

Polityka prywatności

Odpowiedzialność w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności rozporządzenia podstawowego UE w sprawie ochrony danych (DSGVO), spoczywa na

KB Handel UG (ograniczona odpowiedzialność)

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili można skorzystać z następujących praw, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

Informacje o przechowywanych u nas Państwa danych i ich przetwarzaniu (art. 15 DSGVO),

Korekta nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 DSGVO),

Usunięcie przechowywanych u nas danych (art. 17 DSGVO),

Ograniczenie przetwarzania danych, o ile nie możemy jeszcze usunąć Państwa danych ze względu na zobowiązania prawne (art. 18 DSGVO),

sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych (art. 21 DSGVO) oraz

Możliwość przekazywania danych, jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę (art. 20 DSGVO).

Jeśli wyraziłeś zgodę, możesz ją odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Mogą Państwo w każdej chwili złożyć skargę do organu nadzorczego, np. do właściwego organu nadzorczego kraju związkowego zamieszkania lub do właściwego dla nas organu jako organu odpowiedzialnego.

Wykaz organów nadzoru (dla sektora niepublicznego) wraz z ich adresami znajduje się na stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Gromadzenie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

charakter i cel przetwarzania:

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, tzn. gdy nie rejestruje się lub w inny sposób nie przekazuje informacji, automatycznie zbierane są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP i tym podobne.

Są one przetwarzane w szczególności w następujących celach:

Zapewnienie bezproblemowego połączenia z witryną,

Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,

Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz

aby zoptymalizować naszą stronę internetową.

Nie wykorzystujemy Państwa danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby. Informacje tego rodzaju będą przez nas oceniane statystycznie, w razie potrzeby anonimowo, w celu optymalizacji naszej obecności w Internecie i technologii, która się za tym kryje.

Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako kontraktowi przetwarzający dane na potrzeby eksploatacji i utrzymania naszej strony internetowej.

Okres przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów gromadzenia. Zasadniczo dotyczy to danych wykorzystywanych do udostępnienia strony internetowej, po zakończeniu danej sesji.

Przepis jest wymagany lub konieczny:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę. Bez adresu IP nie można jednak zagwarantować serwisu i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone. Z tego powodu sprzeciw jest wykluczony.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

charakter i cel przetwarzania:

Do rejestracji na naszej stronie internetowej potrzebujemy pewnych danych osobowych, które są nam przekazywane za pomocą maski wejściowej.

W momencie rejestracji gromadzone są następujące dodatkowe dane:

Państwa rejestracja jest niezbędna do udostępnienia określonych treści i usług na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji jest oparte na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako kontraktowi przetwarzający dane na potrzeby eksploatacji i utrzymania naszej strony internetowej.

Okres przechowywania:

Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko tak długo, jak długo będzie uzyskana odpowiednia zgoda.

Przepis jest przepisany lub konieczny:

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Bez podania Państwa danych osobowych nie możemy udzielić Państwu dostępu do oferowanych przez nas treści.

Formularz kontaktowy

charakter i cel przetwarzania:

Wprowadzone przez Państwa dane będą przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z Państwem. W tym celu należy podać prawidłowy adres e-mail oraz swoje imię i nazwisko. Służy to przypisaniu zapytania i udzieleniu na nie odpowiedzi po jego zakończeniu. Specyfikacja dalszych danych jest opcjonalna.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym jest oparte na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Poprzez udostępnienie formularza kontaktowego, chcielibyśmy ułatwić Państwu kontakt z nami. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu przetworzenia Państwa zapytania oraz na potrzeby ewentualnych pytań uzupełniających.

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami w celu złożenia oferty, dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu realizacji działań przed umownych (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być przetwórcy.

Okres przechowywania:

Dane zostaną usunięte najpóźniej 6 miesięcy po przetworzeniu wniosku.

W przypadku nawiązania stosunku umownego podlegamy ustawowym okresom przechowywania danych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i usuwamy Państwa dane po upływie tych okresów.

przepis jest wymagany lub konieczny:

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak rozpatrzyć Państwa zapytanie tylko wtedy, gdy podadzą nam Państwo swoje nazwisko, adres e-mail i powód zapytania.

Szyfrowanie SSL

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) za pomocą protokołu HTTPS.

Informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DSGVO

Prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach

Masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ORD (przetwarzanie danych oparte na równoważeniu interesów); dotyczy to również profilowania w oparciu o ten przepis w rozumieniu art. 4 ust. 4 ORD.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne powody przetwarzania danych, które są godne ochrony i przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub też przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Odbiorca sprzeciwu

KB Handel UG (ograniczona odpowiedzialność)

Arthur Hoffmann Street 133

04275 Leipzig

Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych tak, aby zawsze odpowiadało ono aktualnym wymogom prawnym lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa deklaracja o ochronie danych osobowych ma następnie zastosowanie do Państwa ponownej wizyty.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

info@kbhygiene.com

Polityka prywatności została stworzona z pomocą activeMind AG, ekspertów w zakresie zewnętrznej ochrony danych osobowych (wersja #2020-09-30).