Polityka anulowania rezerwacji

§6 Prawo do odstąpienia od umowy przez klienta jako konsumenta:

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym przepisem, zgodnie z którym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej:

Polityka anulowania rezerwacji

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszliście w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy

KB Handel UG (ograniczona odpowiedzialność)

Bartłomiej Kopeć

Arthur Hoffmann StraBe 133

D-04275 Leipzig

E-mail info@kbhygiene.com

poinformuj nas w jasny sposób (np. listem, faksem lub e-mailem przesłanym pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odwołania, który nie jest obowiązkowy.

Konsekwencje cofnięcia

Jeśli odwołają Państwo niniejszą Umowę, zwrócimy Państwu wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odwołaniu niniejszej Umowy. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczycie Państwo dowodu, że zwróciliście towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient musi zwrócić lub przekazać nam towar bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli wysyłają Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni.

Osoba ta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Koniec instrukcji odwołania