Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach internetowych gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to zawsze – w miarę możliwości – na zasadzie dobrowolności. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom bezpieczeństwa. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich. Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesłania informacji reklamowych, np. za pomocą spamu.