Formularz odwołania

Formularz unieważnienia próbki

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem).

Do :

KB Handel UG (ograniczona odpowiedzialność)

Bart Lomiej Kopec

Arthur Hoffmann Street 133

D-04275 Leipzig

E-mail info@kbhygiene.com

Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)

__________________

Data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

§8 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy dotyczące gwarancji.

§9 Język umowy

Jedynym językiem umownym jest język niemiecki.

Status AGB Oct.2020

Free AGB stworzony przez agb.de

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *